From Pyrlandia

chien de montagne des pyrénées

28. 2. 2015 - medzinárodná výstava - NITRA


NITRAWA CUP

rozhodca: Rafael Malo Alcrudo (E)

AMANDA Red Sunset - Veľmi nádejná 1

(trieda mladší dorast)

ďakujeme za fotky - Vojta Baron