From Pyrlandia

chien de montagne des pyrénées


Aktuálne Novinky


... sme malá chovateľská stanica "rodinného typu", pretože s našimi psami tvoríme jednu rodinu. Žijú s nami v úzkom kontakte, majú voľný pohyb po dome a celej záhrade. Sme veľkí odporcovia kotercov a oddelených mini výbehov. Každý pes je osobnosť a zvlášť pyrenej je ideálnym svorkovým psom. Jeho osobnosť dokáže rásť len v tom prípade ak nie je obmedzovaný a má pocit slobody, či už myslenia, alebo pohybu. Pyrenej potrebuje a akceptuje vodcu, miluje ho a je mu oddaný, o to ťažie nesie ak ho jeho vodca sklame. Sme zástancovia toho, že žiadny pes nemôže byť plnohodnotne šťastným v koterci alebo mini výbehu. Odjakživa bolo jeho poslaním strážiť a ochraňovať, čo sa z koterca asi len sotva dá a preto každého jedinca to musí nesmierne frustrovať a dehonestovať. Každý z našich psov má pre nás obrovský význam aj keď to nie je psík použiteľný v chove. Žiaľ zodpovedný chovateľ sa vie odosobniť a vie určiť či daný psík je vhodný do chovu. Hlavne ak ide o zdravotné problémy, resp. obmedzenia. Vždy je to sklamanie, pretože samozrejme pre vás je váš pes najúžasnejší, ale je správne ak si vieme pragmaticky zvážiť všetko pre a proti. Darmo budeme mať exteriérového fenoména (čo je dosť smiešne nazývať takto psa, pretože každý má niečo čo by mohlo byť lepšie) ak má nejaký dedičný zdravotný problém a je viac ako isté že generačne to bude dávať ďalej. Aj keď možno nie svojim priamym potomkom, v génoch si to nesú všetci jeho potomci ďalej. Práve z tohoto dôvodu nájdete u nás psíkov, ktorí v chove nie sú a ani nikdy nebudú využití. Sú však neodmysliteľnou súčasťou našej svorky, majú svoje miesto a poslanie. Obohatili náš život, veľa nás naučili, poučili a preto sú neoceniteľní, pretože všetky chyby, tragédie, nešťastia nás posúvajú ďalej a robia z nás lepších ľudí a dúfam , že aj chovateľov. Sme mladí ľudia, ktorí sa stále učia a o to viac sa snažíme pristupovať k chovu , starostlivosti a výchove zodpovedne so všetkou pokorou láskou a hlavne s úctou a rešpektom k tým ktorí toto plemeno vytvorili a zveľaďovali.